Mitä on työnohjaus?

Mitä on työnohjaus? Suomen työnohjaajat ry on määritellyt työnohjauksen näin: Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjaajana olen asioihin tarttuva, ratkaisuja hakeva, helposti lähestyttävä ja asiakasta arvostava. Hyödynnän monipuolista koulutustyökokemustani, jota on kertynyt muun muassa erilaisten yksikköjen johtajana. Minulla on asiantuntemusta vaativasta asiakastyöstä ja hallitsen moniammatilliset työryhmät ja verkostotyön.

Työnohjaajana opin ja kehityn myös yhdessä ohjattavien kanssa. Reflektointi, osaamisen jakaminen ja näkökulmien haastaminen saavat minut innostumaan aina vaan työstäni uudelleen. Käytän erilaisia työotteita kuten valmentava työote, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys, dialogisuus, reflektoiva, kuntouttava, yhteisöllinen, akuutti kriisityö ja terapeuttinen työote.

Erilaisia menetelmiä käytetään, jotta työnohjausprosessissa syntyy avoin ja luottamuksellinen yhteys, mikä puolestaan auttaa esistämään työnohjauksen tavoitteita. Työnohjauksessa ohjattavia eri tavoin tuetaan  kokemukselliseen oppimiseen ja itsereflektointiin heidän oman ammattitaitonsa kehittämiseksi ja uusien näkökulmien sekä ratkaisumallien löytämiseksi. Samalla ohjattavien omat työtavat ja tiimitaidot saavat mahdollisuuden kehittyä – ja työkyky pysyy yllä.

Joskus hitaammin on nopeammin ja joskus vähemmän on enemmän.

jalat ja nuoli ylös

Työnohjausta erilaisiin tarpeisiin

Työnohjaajana olen toiminut eri ammattiryhmille ja eri työtehtävissä, niin yksilöille kuin tiimeille, johtoryhmille ja työyhteisöille. Minulla on kokemusta laajasti eri toimialoista, kuten opetusalalta ja sote-alan eri osa-alueilta: mielenterveys- ja päihdetyö, fysioterapia, toimintaterapia, ikäihmisten palvelut, kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut, lastensuojelu.

Kykenen työskentelemään joustavasti muuntautuvalla työotteella akuutista työotteesta pitkäjänteiseen työskentelyyn. Innostun moniammatillisesta tiimityöstä, osaamisen jakamisesta sekä mahdollisuudesta oppia uutta. En epäröi sanoa, jos mielestäni en ole oikea henkilö vastaamaan juuri sinun tai teidän tarpeisiinne, ja ohjaan eteenpäin.

Teen työnohjausta myös urheilun ja urheiluseurojen parissa, jolloin hyödynnän omaa kilpaurheilija-, seuratoimija- ja juniorivalmentajataustaani. Lisäksi ammennan työnohjaukseen ja valmennukseen näkökulmia kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta.

Miten työnohjaus aloitetaan?

Jos olet kiinnostunut työnohjauksen aloittamisesta kanssani, varaa minulta maksuton 30 min neuvotteluaika. Aloitusneuvottelu pidetään puhelimitse tai etäpalaverina. Neuvottelu ei velvoita yhteistyön aloittamiseen, mutta antaa meille molemmille mahdollisuuden arvioida yhteistyön edellytyksiä.

Jos päädymme aloittamaan yhteistyön, aluksi sovitaan kolmen tapaamiskerran kokonaisuus. Tälle kolmen kerran työskentelylle sovitaan yhdessä myös tavoite, ja lopuksi neuvotellaan mahdollisesta pidemmästä yhteistyöstä. Tavoitteiden asettelussa ja arviointitilanteissa on mahdollisuus esihenkilön mukana oloon, jos niin yhdessä sovitaan.

Tekemällä pienet asiat hyvin, isot asiat tulevat kuin itsestään.

Työnohjauksen hinta:

Työnohjauksessa on erikseen yksilö- tai ryhmätapaamisen hinta. Ryhmätapaamisissa hinta määräytyy ryhmän vaativuuden mukaan.

  • Ryhmät: tiimit, esihenkilöt, asiantuntijat (max. 8 henkilöä):
    • 90 min: 300–350€ + alv 24 %
  • Yksilötapaaminen:
    • 90 min: 239€ + alv 24 %
    • 60 min: 159€ + alv 24 %

Lisäksi laskutetaan matkakulut kilometrikorvauksena valtion matkustussäännön mukaan: 0,53 € / km + alv 24 % (vuonna 2023).

Matkan määrittely: Työnohjaajan toimipiste – työnohjauspaikka – työnohjaajan toimipiste

Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Pidätän oikeuden hintojen muutoksiin.