katariina

Minusta

Psykoterapeuttina ja työnohjaajana tunnen olevani juuri oikeassa paikassa. Olen helposti lähestyttävä, arvostan asiakkaitani, pyrin aina dialogiin ja uskallan ottaa asioita puheeksi. On kiinnostavaa pohtia yhdessä ratkaisuja – ja iloitsen asiakkaiden onnistumisesta.

Minulla on kokemusta, kykyä ja ammattitaitoa kantaa haastavia sekä pitkäkestoisiakin prosesseja eteenpäin. Koen ongelmien ratkaisun positiivisena haasteena. Toisaalta osaan arvioida, milloin oma ammattitaito ei riitä tai yhteistyötä ei kannata jatkaa.

Millainen psykoterapeutti olen?

Psykoterapeuttina olen kuunteleva, myötätuntoinen, kannustava, aktiivisesti osallistuva ja sinulle tilaa antava. Minulle on tärkeää, että sinä tulet kuulluksi ja ymmärretyksi juuri sellaisena kuin olet. Arvioimme yhdessä tilanteesi, suunnittelemme tavoitteesi: mihin yhteisen työskentelyn avulla on tarkoitus edetä ja millä keinoilla se mahdollistuisi.

Autan sinua tavoitteiden toteutumisessa voimavarasi ja tilanteesi huomioiden. Otan asioita reilusti ja suoraan puheeksi tukeakseni sinun edistymistäsi kohti asettamiasi tavoitteita ja autan löytämään erilaisia näkökulmia hyvinvointisi edistämiseksi.

katariina sillalla

Koulutus ja kokemus

Koulutus:

  • psykoterapeutti, kognitiivinen käyttäytymisterapia (Valvira,Kela)
  • työnohjaaja (STOry)
  • psykiatrinen sairaanhoitaja (Valvira)

Muut koulutukset:
Johtamis- ja esimiestyö sosiaali- ja terveydenhuollossa, tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, erilaisia urheiluohjaamisen ja valmentamisen peruskoulutuksia, lisäkoulutuksia mm. yhteisöhoito 2 vuotta, ratkaisukeskeinen psykoedukatiivinen perhetyö ja perhearviointi voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä, akuutin kriisityön ohjaajakoulutus.

Työkokemus:

  • työnohjaajana 13 vuotta eri toimialoilla
  • vankka esihenkilö- sekä johtamiskokemus
  • laaja vaativan asiakastyön kokemus
  • mukana prosesseissa, joissa organisaatioiden toimintamalleja on uudelleenarvioitu, kehitetty sekä saatettu loppuun

Työtehtäviini on sisältynyt strategisen johtamisen, johtoryhmätyöskentelyn ja esihenkilötyön lisäksi kehittämis- ja tuotteistamistyötä sekä muutosjohtamista uusia innovaatioita luoden.

Vahvuusalueitani ovat osaamisen jakaminen, verkostotyöskentely, kehittämis- ja esihenkilötyö, laaja-alainen ja vaativa asiakastyön osaaminen sekä joustavasti ja tarpeen mukaisesti muuntautuva työote eri toimintaympäristöissä.