katariina

Lämpimästi tervetuloa terapiaan – sellaisena kuin olet!

Tarjoamani psykoterapia on kognitiivista käyttäytymisterapiaa, ja terapia voi olla eri mittainen. Joskus terapiaprosessi kanssani kestää muutaman tapaamiskerran verran tai on esimerkiksi 10–20 viikoittaisen tapaamisen mittainen. Hyvin usein terapia on pitkäkestoinen, 1–3 vuotta kestävä psykoterapia, johon moni myös saa Kelalta tukea. 

Terapeuttina olen kuunteleva, myötätuntoinen, kannustava, aktiivisesti osallistuva ja sinulle tilaa antava.

Milloin tarvitaan terapeuttia?

Terapeutin tarve voi syntyä monenlaisista tilanteista, joihin liittyy henkistä tai emotionaalista stressiä, haasteita tai kärsimystä. Terapia voi auttaa henkilöitä, jotka kamppailevat erilaisten mielenterveysongelmien, kuten masennuksen, ahdistuksen, traumaperäisten häiriöiden, syömishäiriöiden, päihdeongelmien tai persoonallisuushäiriöiden kanssa.

Terapiaa voidaan käyttää myös ihmissuhteiden ongelmien, stressin, työuupumuksen, elämänkriisien, surun, menetyksen, seksuaalisen tai fyysisen hyväksikäytön tai muiden traumaattisten kokemusten käsittelyyn. Terapia voi auttaa oppimaan uusia taitoja, joiden avulla stressiä ja haasteita pystyy käsittelemään tehokkaammin ja terveellisemmin.

Terapiassa voi myös löytää uusia tapoja tulla paremmin tietoiseksi itsestään ja omasta henkilökohtaisesta kasvusta. Terapeutti voi auttaa kehittämään itsetuntemusta ja ihmissuhteita.

Ja toisaalta terapia voi olla erittäin hyödyllistä kaikille, jotka haluavat kehittää henkistä terveyttään ja hyvinvointiaan.

majakka talvimaisemassa
majakka

Mitä on kognitiivinen käyttäytymisterapia?

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa vaikeudet nähdään perintötekijöiden ja ympäristön vuorovaikutuksen tuloksena, mutta suuntauksessa korostuu ajatus, että erilaiset ongelmat voivat olla opittuja.

Tyypillisesti kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa lähestytään ongelmien ratkomista päämäärätietoisesti ja terapeutti on ikään kuin valmentaja. Terapiassa tutkitaan, miten ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toinen toisiinsa. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa käytetään myös jonkin verran erilaisia harjoituksia sekä kotitehtäviä ja terapeutin rooli on hieman aktiivisempi kuin muissa terapiasuuntauksissa.

Lue lisää kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta Minduu-sivuilta.

Mitä on kognitiivinen käyttäytymisterapia?

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa vaikeudet nähdään perintötekijöiden ja ympäristön vuorovaikutuksen tuloksena, mutta suuntauksessa korostuu ajatus, että erilaiset ongelmat voivat olla opittuja.

Tyypillisesti kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa lähestytään ongelmien ratkomista päämäärätietoisesti ja terapeutti on ikään kuin valmentaja. Terapiassa tutkitaan, miten ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toinen toisiinsa. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa käytetään myös jonkin verran erilaisia harjoituksia sekä kotitehtäviä ja terapeutin rooli on hieman aktiivisempi kuin muissa terapiasuuntauksissa.

Lue lisää kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta Minduu-sivuilta.

Mitä istunnoillani tehdään?

Työskentelyn aloituksessa teemme yksilöllisen arvioinnin tilanteestasi, ongelmistasi ja vahvuuksistasi. Käytän keskustelun lisäksi tutkimukseen perustuvia kognitiivisen käyttäytymisterapiaan pohjautuvia, myötätunto-, hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmiä, joita ovat esimerkiksi itsehavainnointi, tunnetyöskentely, tietoisuustaitoharjoitukset, altistusmenetelmät, rentoutusmenetelmät, ongelmanratkaisu ja psykoedukaatio.

Tapaamisen sisältö ja eteneminen tapahtuu sinun voimavarojesi ehdoilla, tilanteesi huomioiden ja turvallinen ilmapiiri säilyttäen.

Psykoterapian hinta: 98€ / 45 min

Kela-korvaus: 57,60 € / 45 min (eli asiakkaalle jää maksettavaa 40,40 € / 45 min)

Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Pidätän oikeuden hintojen muutoksiin.