muutoksen edessä

Etsitkö uutta virettä elämääsi?

katariina

Kuka minä olen

Olen laillistettu psykoterapeutti, suuntaukseni on kognitiivinen käyttäytymisterapia.

Minulla on monipuolinen ja pitkä työkokemus asiakastyöstä erilaisten psyykkisten oireilujen ja haastavien elämäntilanteiden kohtaamisesta. Terapeuttina olen kuunteleva, myötätuntoinen, kannustava, aktiivisesti osallistuva ja sinulle tilaa antava.

Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni.

Voit kysyä Kela-terapia -paikkoja keväästä 2024 alkaen.

Psykoterapia

Tarjoan kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja minulla on Kela-pätevyys. Arvioimme yhdessä tilanteesi, suunnittelemme tavoitteesi: mihin yhteisen työskentelyn avulla on tarkoitus edetä ja millä keinoilla se mahdollistuisi. Terapiassa on tärkeää, että sinä tulet kuulluksi ja ymmärretyksi juuri sellaisena kuin olet.

Työnohjaus

Työnohjauksella muun muassa jäsennetään ja kehitetään omaa työtä, käsitellään työhön liittyviä, tunteita, rooleja ja tavoitteita. Työnohjaajana olen helposti lähestyttävä, puheeksi ottava ja dialogiin pyrkivä. Hyödynnän monipuolista koulutustyökokemustani sekä kokemusta asiantuntijuutta vaativasta asiakastyöstä.

”Paljon uusia ajatuksia ja havaintoja itsestäni. Avasit uusia ikkunoita minulle.”
Yksilövalmennettava
”Osattu tarttua suoraan ytimeen, työnohjaaja on laittanut oman ammatillisuuden mietintään”
Sotealan ammattilainen
”Työnohjaajan kanssa tehty työ on ollut erittäin avointa, ja hän on osannut tarttua meidän työssämme tärkeisiin asioihin ja aiheisiin sekä vienyt niitä hyvään suuntaan”
Sotealan tiimiläiset
”Ihanaa, kun on ollut vapaata keskustelua. Ammattitaitoinen työnohjaaja, ihana ymmärrys asioista ja ihmisyydestä”
Opetusalan ammattilainen
“Työnohjaaja on loistava työssään, työnohjausprosessia edistänyt työnohjaajan empaattisuus, motivoituneisuus ja keskittyminen olennaisiin asioihin”
Opetusalan työnohjausryhmäläiset
”Prosessi on auttanut johtoryhmän jäseniä reflektoimaan omaa toimintaansa sekä ryhmänä että yksittäisinä esihenkilöinä ja selkiyttänyt tavoitteenasettelua ja työtapoja niiden saavuttamiseksi. Työnohjausprosessi on parantanut johtoryhmän jäsenten työhyvinvointia”
Johtoryhmän palaute